نصب همراه صندوق fundMobileApp

اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری حکمت آشنا ایرانیان در تاریخ 1389/04/12 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر 59 ماده و ٤ پیوست می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
تغییر مفاد ماده 14،19،بند3قسمت الف ماده25 و بند 4 قسمت ب ماده 25 اساسنامه
تاییدیه مجمع تمدید دوره فعالیت
تاییدیه مجمع افزایش سقف واحد ها
تاییدیه مجمع تصویب صورت های مالی
تاییدیه مجمع تغییرترکیب دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز
تایید تمدید فعالیت سه ماهه صندوق حکمت آشنا ایرانیان
تصویب اساسنامه بدون رکن ضامن نقدشوندگی
اعلام بلامانع بودن ثبت صورتجلسه مجمع صندوق حکمت آشنا ایرانیان مبنی بر افزودن یک بند به اختیارات مجمع در خصوص حذف ضامن نقدشوندگی صندوق
صورتجلسه تغییر ماده 33، 35، 36 و 69 اساسنامه
انتقال واحدهای ممتاز مجمع مورخ 97.09.17
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1396/08/02
تغییر مدیر، انتقال واحدهای ممتاز، تغییر ماده 17 و 19 اساسنامه
تغییر ماده 22 و 35 اساسنامه
تاییدیه صورتجلسه تغییرات ماهیت صندوق
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی به همراه تغییرات