کاهش نرخ پیش بینی سود صندوق از 20 به 17 درصد

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران صندوق حکمت آشنا ایرانیان می رساند طبق مصوبه مجمع مورخ 96.06.15 نرخ حداقل پیش بینی سود صندوق از 20درصد به 17 درصد کاهش یافت

با تشکر
مدیر صندوق