تقسیم سود دور اول صندوق آینده آشنا ایرانیان

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق آینده آشنا ایرانیان می رساند تقسیم سود دور اول صندوق، منتهی به ١٥/١١/١٣٩٥ به منظور تجزیه واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ١٦/١١/١٣٩٥  صورت گرفت. لذا از کلیه سرمایه گذاران خواهشمند است نسبت به حضور در محل مدیر صندوق و دریافت گواهی سرمایه گذاری جدید اقدام نمایند.

با تشکر
مدیر صندوق