اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری آشنای دی

به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا به منظور تصویب صورتهای مالی منتهی به ٢٠/٠٤/٩٥ و تصمصم گیری در خصوص تغییر نوع صندوق در روز چهارشنبه مورخ ٢٤/٠٦/٩٥ ساعت ١١ در محل اقامت مدیر صندوق واقع در سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوجه هشتم پلاک ٢٧ تشکیل می گردد.