گزارش عملکرد سالانه منتهی به ٢٠/٠٤/١٣٩١

صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی, از انواع صندوق های کوچک می باشد که توانسته با مدیریت بهینه دارایی های خود در مدت یک سال ٥٣.٦٣ درصد بازدهی برای سرمایه گذاران حود به ارمغان آورد.