نصب همراه صندوق fundMobileApp

خدمات ویژه به سرمایه گذاران صندوق بیمه دی

خریداران واحد های سرمایه گذاری بیمه دی، تا پایان ماه جاری، از تخفیفات ویژه بیمه ای برخوردار می شوند.
سرمایه گذارانی که تا پایان ماه جاری به خرید واحد های صندوق مشترک سرمایه گذاری بیمه دی اقدام کنند از ٢٠ درصد تخفیف پوشش بیمه ای آتش سوزی منازل، ١٠ درصد تخفیف پوشش بیمه عمر و حوادث انفرادی و ٢٥ درصد پوشش بیمه بدنه اتومبیل برخوردار خواهند شد. 

بر اساس این اطلاعیه ، خریداران این واحد ها، می توانند با مراجعه به کلیه شعب بیمه دی در سراسر کشور و ارایه اوراق خرید واحد های یاد شده ، از تخفیف های فوق استفاده کنند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت شرکت بیمه دی مراجعه نمایید: http://www.dayins.com

گفتنی است، صندوق سرمایه گذاری بیمه دی فعالیت خود را از اواخر تیرماه امسال در بازار سرمایه آغاز کرده که تاکنون موفق به کسب ٢١ درصد بازدهی شده است.