نصب همراه صندوق fundMobileApp

*اطلاعيه مهم* در خصوص نحوه صدور واحدهاي سرمايه گذاري

با تشکر از استقبال چشمگیر سرمایه گذاران محترم،
 از تمامی عزیزانی که در صندوق مشترک سرمایه گذاری  بيمه دي اقدام به واريز وجه مي نمايند تقاضا داریم جهت دریافت رسیدو تکمیل درخواست صدور واحد سرمایه گذاری حداکثر تا پایان وقت  اداری همان روز واريز وجه، به دفتر كارگزاري سهم آشنا واقع در سعادت آباد و يا با شماره تلفن ٢٢٣٥٢٥٥٥  تماس حاصل فرمایید.
لازم به ذکر است، در صورت عدم پی گیری به موقع مسثولیت عدم صدور واحد سرمايه گذاري به عهده خود سرمایه گذار خواهد بود.
مدارك لازم جهت صدور واحدهاي سرمايه گذاري:
١. تکمیل فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری 
٢. ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه 
٣. ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق 
٤. دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر 
٥. تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار