نصب همراه صندوق fundMobileApp

اتمام پذيره‌نويسي اولين صندوق سرمايه‌گذاري يك شركت بيمه‌اي

مديرعامل كارگزاري سهم آشنا از اتمام پذيره نويسي اولين صندوق سرمايه گذاري مشترك توسط بيمه دي خبر داد.
شهريار شهميري در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اظهار داشت: شركت بيمه دي به عنوان اولين شركت بيمه ايي اقدام به راه اندازي صندوق سرمايه گذاري مشترك در بازار سرمايه كرده است. 
وي افزود: پذيره نويسي اين صندوق ٥ ميليارد توماني هفته گذشته به پايان رسيد و طي آن ١٥٦ سرمايه گذار حقيقي و ٢ سرمايه گذار حقوقي در مجموع ٧٦٠ ميليون تومان از واحدهاي ١٠٠ هزار توماني را خريداري كردند. 
به گفته شهميري اركان اين صندوق شامل بيمه دي به عنوان ضامن و موسس، كارگزاري سهم آشنا و موسسه حسابرسي بيات رايان به عنوان مدير و متولي و موسسه حسابرسي ترازنما همكاران به عنوان حسابرس هستند.