نصب همراه صندوق fundMobileApp

تعداد صندوق های سرمایه گذاری به ٤٠ عدد رسید

سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت سه صندوق سرمایه گذاری بانک کشاورزی، رفاه و بیمه دی را صادر کرد تا آنان بتوانند فعالیت خود را در بازار آغاز کنند. 
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار از افزایش صندوق های سرمایه گذاری خبر داد. 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، "ایوب باقرتبار" گفت : سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت سه صندوق سرمایه گذاری بانک کشاورزی، رفاه و بیمه دی را صادر کرد تا آنان بتوانند فعالیت خود را در بازار آغاز کنند.
وی با بیان اینکه تعداد صندوق های سرمایه گذاری به ٤٠ عدد افزایش یافته است، افزود : خوشبختانه استقبال خوبی برای راه اندازی این گونه صندوق ها در بازار وجود دارد.
باقرتبار ادامه داد : پذیره نویسی صندوق های سرمایه گذاری امید ایرانیان و تدبیرگران فردا آغاز شده است که این صندوق ها نیز به زودی مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس دریافت خواهند کرد.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس تصریح کرد : هم اکنون چند درخواست تاسیس صندوق های سرمایه گذاری در اندازه کوچک و بزرگ به این مدیریت ارسال شده است که مجوز پذیرش نویسی این صندوق ها پس از تکمیل مدارک صادر می شود.
وی در خصوص مراحل اجرایی صدور مجوز فعالیت نخستین صندوق سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور گفت : مسئولان این صندوق هم اکنون در حال انتخاب ارکان این صندوق هستند.