نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهي پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري بيمه دي

آگهي پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري مشترك بيمه دي
به شماره ثبت: ١٠٧٨٤


اركان صندوق:
مدير: شركت كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)
ضامن و موسس: شركت بيمه دي (سهامي عام)
متولي : موسسه حسابرسي بيات رايان(معتمد بورس)
حسابرس: موسسه حسابرسي ترازنما همكاران(معتمد بورس)

صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادرا و بر اساس مقررات اساسنامه و اميد نامه خود فعاليت خواهد كرد. كليه واحدهاي ممتاز اين صندوق به ارزش يك ميليارد ريال توسط شركت بيمه دي (سهامي عام) خريداري شده است.

مدت پذيره نويسي: 
از ساعت ٨ صبح روز شنبه مورخ ١٢/٠٤/١٣٨٩ لغايت ١٤ روز دو شنبه مورخ ١٤/٠٤/١٣٨٩

شماره حساب:
بانك سامان ، شعبه بورس، حساب سپرده  ٢-٤١٩١٧-٨١٠-٨٤٩   به نام شركت كارگزاري سهم آشنا
بانك صادرات، شعبه دكتر نوربخش، سپرده ٠٢٠٧٩٩٩٦٠٢٠٠٠ به نام شركت كارگزاري سهم آشنا

حداقل و حداكثر مبلغ سرمايه گذاري:
حداقل ده ميليون ريال معادل ١٠ واحد سرمايه گذاري
حداكثر دوميليارد و پانصد ميليون ريال معادل ٢٥٠٠ واحد سرمايه گذاري

مدارك مورد نياز:
الف) اشخاص حقيقي: اصل فيش واريزي،اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي
ب) اشخاص حقوقي: اصل فش واريزي، كپي اساسنامه،آگهي تاسيس و أخرين روؤنامه رسمي شركت و معرفينامه يا وكالتنامه نماينده شركت   

شعب تحويل مدارك:
الف) تهران، سعادت آباد، بالاتر از ميدان كاج، كوچه هشتم، پلاك ٢٧، ساختمان ABCo ، كارگزاري سهم آشنا
ب) تهران، بلوار ميرداماد، بين نفت شمالي و مدرس، پلاك ٢٣٩، طبقه سوم، ساختمان مركزي بيمه دي


سرمايه گذاران محترم مي توانند جهت كسب اطلاع بيشتر به آدرس تارنماي صندوق به نشاني : www.daymf.ir  و يا به تمامي شعب شركت كارگزاري سهم آشنا ، يا بيمه دي در سراسر كشور و نيز شماره تلفن هاي٢٢٣٥٢٥٥٥ و   ٢٢٩١٥٠٦٨  تماس حاصل نمايند.