نصب همراه صندوق fundMobileApp

آغاز برنامه بین‌المللی شدن بورس تهران

به گزارش همشهری، برنامه گسترش فعالیت بازار سهام ایران و جذب سرمایه‌های خارجی به‌ویژه سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور مدتی است که از سوی بورس تهران دنبال می‌شود، بر همین اساس بورس تهران درصدد است با استفاده از شعب کارگزاران ایرانی قدم مهمی در بین‌المللی کردن بورس تهران بردارد.

تصویب آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی و آغاز معاملات آنلاین در بازار سرمایه بستر‌های لازم را برای بین‌المللی شدن بورس تهران فراهم کرد. بر همین اساس بورس اوراق بهادار تهران مجوز فعالیت نخستین کارگزار ایرانی را به نام کارگزاری سهم آشنا در اروپا صادر کرد. شهریار شهمیری، مدیرعامل شرکت کارگزاری سهم آشنا در این‌باره به همشهری، گفت: فعالیت اصلی این کارگزاری به جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین جذب سرمایه‌گذاران خارجی اختصاص دارد.