نصب همراه صندوق fundMobileApp

دریافت کلمه کاربری و رمز عبور برای بازديد صورتحساب سرمايه گذاران بيمه دي

صندوق سرمایه گذاری  مشترک  بيمه دي به عنوان اولين صندوق سرمايه گذاري مشترك در صنعت بيمه كشور در حال حاضر با استفاده از تجربیات مدیران خود ; و با بهره گیری از اصول بنیادی در تصمیم های سرمایه گذاری ,تمام تلاش خود را جهت رضایت  سرمایه گذاران به کار گرفته است.
شركت كارگزاري سهم آشنا بعنوان مدير این صندوق به منطور اطلاع رسانی دقیق و کامل به سرمایه گذاران,امکان دسترسی سرمایه گذاران به اطلاعات سرمایه گذاری خود را از طریق  سایت را فراهم  نموده است.هر یک از افراد می توانند با دریافت کلمه کاربری و رمز عبور از مدیر صندوق , از اطلاعات سرمایه گذاری خود  شامل  تعداد واحد های سرمایه گذاری و ارزش آن آگاهی یابند. 
بدیهی است کلمه کاربری و رمرز عبور تنها به خود سرمایه گذار داده خواهد شد.