نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق حکمت آشنا ایرانیان

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق حکمت آشنا ایرانیان می رساند افزایش سقف سرمایه گذاری از 5،000،000 واحد به 8،000،000  واحد توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردید.  لذا سرمایه گذاران محترم می توانند از طریق مراجعه حضوری به شعب منتخب بانک حکمت ایرانیان و همچنین کارگزاری سهم آشنا نسبت به واریز و صدور واحدهای سرمایه گذاری اقدام نمایند.