نصب همراه صندوق fundMobileApp

کاهش نرخ پیش بینی سود صندوق از 20 به 17 درصد

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران صندوق حکمت آشنا ایرانیان می رساند طبق مصوبه مجمع مورخ 96.06.15 نرخ حداقل پیش بینی سود صندوق از 20درصد به 17 درصد کاهش یافت

با تشکر
مدیر صندوق