نصب همراه صندوق fundMobileApp

تقسیم سود 18درصدی منتهی به 1396/08/15

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق حکمت آشنا ایرانیان می رساند تقسیم سود صندوق، منتهی به 1396/08/15در تاریخ 1396/08/16صورت گرفت. به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ 14،802 ریال معادل 18% سالانه (1.48% ماهانه) به سرمایه گذاران تخصیص که تا پایان وقت اداری روز 1396/08/17 واریز خواهد گردید.

با تشکر
مدیر صندوق