نصب همراه صندوق fundMobileApp

تقسیم سود 23 درصدی منتهی به 1396/05/15

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق حکمت آشنا ایرانیان می رساند تقسیم سود صندوق، منتهی به 1396/05/15در تاریخ 1396/05/16صورت گرفت. به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ 19،543 ریال معادل 23% سالانه (1.95% ماهانه) به سرمایه گذاران تخصیص که تا پایان وقت اداری روز 1396/05/17 واریز خواهد گردید.

با تشکر
مدیر صندوق