نصب همراه صندوق fundMobileApp

تمدید دوره فعالیت سه ساله صندوق تا سال 1399/04/09

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری آینده آشنا ایرانیان می رساند دوره فعالیت صندوق مذکور تا ٠٩/٠٤/١٣٩٩ تمدید گردید.

شرکت کارگزاری سهم آشنا
مدیر صندوق سرمایه گذاری آینده آشنا ایرانیان