نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر نوع صندوق سرمایه گذاری آشنای دی

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری آشنای دی می رساند مطابق صورتجلسه  مجمع مورخ ٠٥/٠٨/١٣٩٥ تغییرات به شرح ذیل به تصویب رسید و کلیه تغییرات حداکثر ظرف مدت یک ماه آینده اجرا خواهد شد:

١ - تغییر نام صندوق از "صندوق سرمایه گذاری مشترک آشنای دی" به "صندوق سرمایه گذاری آینده آشنا ایرانیان"
٢ - تغییر نوع صندوق از "سرمایه گذاری در سهام" به اوراق بهادار با درآمد ثابت" 
٣- تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق از شرکت بیمه دی به بانک حکمت ایرانیان
٤- نرخ پیش بینی سود ٢٠% سالانه
٥- تقسیم سود دوره ای به صورت ماهانه در پایان ١٥ ام هر ماه 

با تشکر
شرکت کارگزاری سهم آشنا 
مدیر صندوق سرمایه گذاری آشنای دی