نصب همراه صندوق fundMobileApp

اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری آشنای دی

به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا به منظور تصویب صورتهای مالی منتهی به ٢٠/٠٤/٩٥ و تصمصم گیری در خصوص تغییر نوع صندوق در روز چهارشنبه مورخ ٢٤/٠٦/٩٥ ساعت ١١ در محل اقامت مدیر صندوق واقع در سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوجه هشتم پلاک ٢٧ تشکیل می گردد.