نصب همراه صندوق fundMobileApp

گزارش عملکرد سالانه منتهی به ٢٠/٠٤/١٣٩١

صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی, از انواع صندوق های کوچک می باشد که توانسته با مدیریت بهینه دارایی های خود در مدت یک سال ٥٣.٦٣ درصد بازدهی برای سرمایه گذاران حود به ارمغان آورد.