نصب همراه صندوق fundMobileApp

صدور تک واحدی صندوق سرمایه گذاری بیمه دی

از آنجا که بسياري از سرمايه گذاران علاقمند ،امکان خريد حداقل ١٠ واحد را نداشتند و بعلاوه بسياري از سرمايه گذاراني که از محل خريد واحدهاي صندوق سرمايه گذاري سود مناسبي را به دست آورده اند ، براي استفاده از سود مجبور به فروش هر ١٠ واحد بودندبه همين دليل طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی در تاریخ ٢٥/١٢/١٣٨٩ با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، مدیر و متولی صندوق تشکیل شد تا بند (ج) ماده ٢٢ اساسنامه صندوق مذکور اصلاح شده و شرط حداقل خريد ١٠ واحدي به يک واحد کاهش يابد. 
بنابراین با کاهش حداقل تعداد واحدها به کمترين حد ممکن ، افراد بيشتري جذب اين ابزار شده و با تقويت صندوق هاي سرمايه گذاري، روند رو به رشد بازار سرمايه و جذب سرمايه گذاران غير مستقيم بيشتري به بورس فراهم مي شود.